Ps 143[142],2

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 143(142)*
Modlitwa grzesznika
2 Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą*.Przypisy

143,1 - Ps 143 Indywidualna lamentacja.
143,2 - Por. Ps 51[50],7; Ps 130[129],3. W NT przytacza to św. Paweł w ogólnym znaczeniu (Rz 3,20; Ga 2,16), mówiąc o powszechnej grzeszności.