Ps 144

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 144(143)*
Modlitwa króla za naród
1 Dawidowy.
Błogosławiony Pan - Opoka moja,
On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do wojny.
2 On mocą* dla mnie i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i Tym, któremu ufam,
Ten, który mi poddaje ludy.
3 O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę,
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?*
4 Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru,
dni jego jak cień mijają*.
5 O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp,
dotknij gór, by zadymiły*,
6 ciśnij piorun i rozprosz ich,
wypuść swe strzały i przeraź ich,
7 wyciągnij rękę Twoją z wysoka,
wybaw mię z wód wielkich
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
8 tych, których usta mówią na wiatr,
a których prawica jest prawicą fałszywą.
9 Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał*,
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
10 Ty królom dajesz zwycięstwo,
Ty wyzwoliłeś sługę Twego, Dawida.
<Od miecza złego
11 mnie wybaw
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
tych, których usta mówią na wiatr,
a których prawica jest prawicą fałszywą>*.

12 Daj pomyślność synom naszym jak roślinom,
rozrastającym się w czasie swej młodości,
niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn,
rzeźbione na wzór kolumn świątyni.
13 * Niech pełne będą nasze spichlerze,
zasobne we wszelkie płody.
Niech trzody nasze tysiąckroć płodne
na polach naszych mnożą się tysiącami;
14 niech nasze zwierzęta będą ciężkie!
Niech się nie zdarza wypadek czy ucieczka
ani lament na naszych ulicach!
15 Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi,
szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan.Przypisy

144,1 - Ps 144 Lamentacja i dziękczynienie króla oparte na motywach Ps 18[17].
144,2 - Tekst popr.; hebr.: "łaską", co inni zostawiają.
144,3 - Por. Ps 8,5 z przypisem.
144,4 - Por. Ps 39[38],6n.
144,5 - Por. Ps 104[103],32 z przypisem, a także Iz 63,19.
144,9 - Por. Ps 33[32],3.
144,11 - (Ps 144[143],10b-11) - stanowi dosłowne powtórzenie w. 7-8, prawdopodobnie błędne.
144,13 - Zob. Kpł 26,4-6. Ww. 13-15 opisują pomyślność okresu mesjańskiego, podobnie jak Jr rozdz. Jr 31; Jr 33; Ez 34,23-31.

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Kto słucha nie błądzi

Kto słucha nie błądzi