Ps 147[146],6

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 147(146-147)*
Hymn dziękczynny ocalonego ludu
6 Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi*.Przypisy

147,1 - Ps 147[146-147] Hymn pochwalny.
147,6 - Por. Ps 145[144],14; Ps 146[145],8-9; Iz 40,29; Łk 1,52.

Powiązane utwory

Alleluja, alleluja! Chwalcie Pana ks. Stanisław Ziemiański - Ps 147

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy