Ps 148

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 148*
Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana!
1 Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!*
2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
3 Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
4 Chwalcie Go, nieba najwyższe*
i wody, co są ponad niebem:
5 niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone*,
6 utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie*.
7 Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny*,
8 ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
9 * góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
10 dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
11 królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
12 młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
13 niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
14 i pomnaża moc* swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski.
Alleluja*.Przypisy

148,1 - Ps 148 Hymn pochwalny (por. Dn 3,52-90; Ap 5,13).
148,1 - Por. hymn anielski w Łk 2,14; (Ps 19[18],2).
148,4 - Dosł.: "niebiosa niebios". Motywy w. 2 por. także w Ps 103[102],20n. O "wodach ponad niebem" zob. przypis do Ps 33[32],7.
148,5 - Por. Ps 33[32],9; Iz 48,13
148,6 - Por. Ps 93[92],1; Ps 96[95],10; Jr 31,35n.
148,7 - Dosł.: "otchłanie". O praoceanie por. Rdz 49,25; Ps 36[35],7.
148,9 - Por. Iz 43,20; Iz 44,23.
148,14 - Dosł.: "róg" jak w Ps 89[88],18. "Alleluja" opuszczają przekłady starożytne.

Powiązane utwory

Chwalcie Pana wszyscy Franciszek Lorenc - Ps 148

Chorał śląski; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Będę błogosławił Pana ks. Ireneusz Pawlak - Ps 148

Exsultate Deo - 1-głosowy

Alleluja, alleluja Elisabeth Baranger - Ps 148

Exsultate Deo - - 4-głosowy chór a cappella (SATB)