Ps 149

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 149*
Posłannictwo Izraela
1 Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową* Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.
2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze*.
4 Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.
5 Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!*
6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:
7 * aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;
8 aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;
9 by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.Przypisy

149,1 - Ps 149 Hymn pochwalny.
149,1 - Por. Iz 42,10nn.
149,3 - Jako wyraz głębokiej radości, przejawiającej się także w uroczystościach liturgicznych.
149,5 - W starożytności przy ucztach zajmowano miejsca półleżące, na sofach; tutaj chodzi o ucztę niebieską, przedstawioną na sposób ziemskiej. Tekst jednak niepewny, różnie tłumaczony.
149,7 - Aluzja do zapowiedzi u proroków kary na narody obce (zob. szczególnie Ez 25,14; Za 9,13-16).

Powiązane utwory

Śpiewajcie Panu pieśń nową ks. Zbigniew Piasecki - Ps 149

Exsultate Deo - 1-głosowy

Canticum novum Józef Świder - Ps 149,1

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Wspieram Dobro w Sieci

Wspieram Dobro w Sieci