Ps 16[15],10

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 16(15)*
Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci
10 * bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.Przypisy

16,1 - Ps 16 Pieśń ufności o motywach hymnodycznych, pochodzenia lewickiego.
16,10 - Zbawcza opieka Boża wyzwoli Psalmistę ze sfery śmierci i zapewni życie pełne radości w obcowaniu z Bogiem. W okresie judaizmu psalm rozumiano o zmartwychwstaniu ciał, a NT (Dz 2,25-28; Dz 13,35-37) wykłada go o zmartwychwstaniu Chrystusa i wywyższeniu po prawicy Ojca.