Ps 18[17],7

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 18(17)*
Król dzięki czyni za zwycięstwo
7 W moim utrapieniu wzywam Pana
i wołam do mojego Boga;
usłyszał On mój głos ze swojej świątyni*,
a krzyk mój dotarł do Jego uszu.Przypisy

18,1 - Ps 18 Psalm dziękczynny po triumfie nad wrogami, przekazany również z niewielkimi zmianami w 2 Sm 22,2-51. Pochodzenia Dawidowego, ulegał później przeróbkom.
18,7 - Świątynia była uważana w szczególny sposób za siedzibę Boga na ziemi.