Ps 24(23),7c.10b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 24,7c * 24,10b
KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 24(23)*
Pan uroczyście wkracza do świątyni
7 Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje*,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
10 «Któż jest tym Królem chwały?»
«To Pan Zastępów: On sam Królem chwały».Przypisy

24,1 - Ps 24 Hymn o zastosowaniu liturgicznym, być może przy wejściu wiernych do świątyni.
24,7 - Mowa o bramach świątyni, do której wstępuje Bóg przedstawiony na sposób monarchy orientalnego. Por. 1 Krl 8,27; Iz 66,1; Ez 43,4.

Powiązane utwory

I ziemia i cokolwiek Ps 24

Dzieci herbajskie Hubert Prochota - Ps 24[23]

Droga do Nieba - 1-głosowy