Ps 34(33),2-3.4.6.9.12.14-15

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 34(33)*
Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa
2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
4 Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie*;
nauczę was bojaźni Pańskiej.
14 Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!
15 Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!Przypisy

34,1 - Ps 34 Indywidualna pieśń dziękczynna o budowie alfabetycznej (brak wiersza dla litery Waw między 6 a 7, wiersz 23 natomiast jest nadliczbowy i powstał później).
34,12 - Wezwanie charakterystyczne dla nauczyciela mądrości w Izraelu (por. Prz 2,1; Prz 3,1).

Powiązane utwory

Wierzymy w Ciebie, Chryste Gizela Skop - Wj 15,11; Ps 36[35],10; 1 J 1,9; Ps 34[33],6; 2 Tm 1,10; J 8,12; 1 P 2,9

Exsultate Deo - 1-głosowy

Skosztujcie i zobaczcie ks. Stanisław Ziemiański - Ps 34[33]

Chorał opolski; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Skosztujcie i zobaczcie Dawid Kusz - Ps 34

Psalm 34 Paweł Bębenek - Ps 34