Ps 4,5

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 4*
Modlitwa i napomnienie
5 Zadrżyjcie i nie grzeszcie,
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!Przypisy

4,1 - Ps 4 Psalm nadziei, o tendencjach dydaktycznych. Przedstawiając swój los, Psalmista zachęca wiernych i ostrzega przewrotnych.