Ps 46[45],8.12

KSIĘGA DRUGA
PSALM 46(45)*
Bóg naszą mocą
8 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

12 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.Przypisy

46,1 - Ps 46 Przeznaczony do zbiorowego wykonania, psalm ufności.

Powiązane utwory

Wszystkie narody ks. Stanisław Ziemiański - Ps 46

Cantate Domino K. Jenkins - Ps 46; Ps 95; Ps 99

- 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Cantate Domino A. Gumpelzhaimer - Ps 46; Ps 95; Ps 99

Choral Music of Thousand Years, Editio Musica Budapest - - Kanon 2-gł