Ps 67

KSIĘGA DRUGA
PSALM 67(66)*
O błogosławieństwo na trud apostolski
1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.
2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!*
3 Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów*.

4 Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
5 Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
6 Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

7 Ziemia wydała swój owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
8 Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!Przypisy

67,1 - Ps 67 Zbiorowa pieśń dziękczynna, odmawiana prawdopodobnie z okazji Święta Pięćdziesiątnicy (por. w. 7: aluzja do zbiorów).
67,2 - Błogosławieństwo kapłańskie z Lb 6,24n.
67,3 - Por. Iz 43,9n; Jr 33,9; Mt 6,10; Łk 11,2.

Powiązane utwory

Niech Cię, Boże, wielbią wszystkie ludy! ks. J. Kowolik - Ps 67[66]

Droga do Nieba - 1-głosowy

Boże, zmiłuj się Feliks Rączkowski - Ps 67[66]

Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Exsultate Deo - 1-głosowy

A myśmy się chlubić powinni ks. Karol Mrowiec - Ps 67[66]

Exsultate Deo - 3-głosowy