Ps 68[67],19

KSIĘGA DRUGA
PSALM 68(67)*
Triumfalny pochód Boga
19 Wstąpiłeś na wyżynę, wziąłeś jeńców do niewoli*,
przyjąłeś ludzi jako daninę,
nawet opornych - do Twej siedziby, Panie!
Przypisy

68,1 - Ps 68 Hymn liturgiczny o motywach prorockich (ww. 12nn; 23nn). Tekst mocno skażony.
68,19 - Por. Ef 4,8.