Ps 7,3

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 7*
Modlitwa oczernionego
3 by kto - jak lew - mnie nie porwał
i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy.
Przypisy

7,1 - Ps 7 Dalsza lamentacja indywidualna człowieka niesłusznie oskarżonego, szukającego sprawiedliwości u Pana.