Ps 72[71],1

KSIĘGA DRUGA
PSALM 72(71)*
Królestwo Mesjasza
1 Salomonowy.
O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu*.Przypisy

72,1 - Ps 72 Psalm królewski, rozumiany w okresie judaizmu i w NT w sensie mesjańskim.
72,1 - Por. 1 Krl 3,9.