Ps 72[71],18

KSIĘGA DRUGA
PSALM 72(71)*
Królestwo Mesjasza
18 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
który sam jeden czyni cuda!Przypisy

72,1 - Ps 72 Psalm królewski, rozumiany w okresie judaizmu i w NT w sensie mesjańskim.