Ps 74[73],11

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 74(73)*
Nad gruzami świątyni
11 Czemu cofasz swą rękę
i trzymasz swą prawicę w zanadrzu?*Przypisy

74,1 - Ps 74 Lamentacja zbiorowa narodu izraelskiego.
74,11 - "Prawica" - symbol skutecznej interwencji zbawczej Boga; z przyczyn niewiadomych Psalmiście Bóg ją opóźnia.