Ps 74,1

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 74(73)*
Nad gruzami świątyni
1 Pieśń pouczająca. Asafowy.
Dlaczego, Boże, odrzuciłeś na wieki,
płoniesz gniewem przeciw owcom Twojego pastwiska?*Przypisy

74,1 - Ps 74 Lamentacja zbiorowa narodu izraelskiego.
74,1 - Zob. przypis do Ps 23[22],1.