Ps 77[76]

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 77(76)*
Świetna przyszłość pociechą w niedoli
1 Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Asafowy. Psalm.
2 Głos mój się wznosi do Boga i wołam,
głos mój - do Boga, by mnie usłyszał.
3 Szukam Pana w dzień mojej niedoli.
Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga,
moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.
4 Jęczę, gdy wspomnę na Boga,
duch mój słabnie, kiedy rozmyślam.

5 Ty zatrzymujesz powieki mych oczu*:
jestem wzburzony i mówić nie mogę.
6 Rozważam dni starodawne i lata poprzednie
7 wspominam. Rozmyślam nocą w sercu, roztrząsam i duch mój docieka:

8 «Czy Bóg odrzuca na wieki,
że już nie jest łaskawy?
9 Czy Jego łaskawość ustała na zawsze,
a słowo umilkło na pokolenia?
10 Czy Bóg zapomniał o litości,
czy w gniewie powstrzymał swoje miłosierdzie?»

11 I mówię: «To dla mnie bolesne,
że się odwróciła prawica Najwyższego»*.
12 Wspominam dzieła Pana,
zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
13 Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach
i czyny Twoje rozważam.

14 Boże, Twoja droga jest święta:
który bóg* dorówna wielkością naszemu Bogu?
15 Ty jesteś Bogiem działającym cuda,
objawiłeś ludom swą potęgę.
16 Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś,
synów Jakuba i Józefa*.

17 * Boże, ujrzały Cię wody,
ujrzały Cię wody: zadrżały
i odmęty się poruszyły.
18 Chmury wylały wody,
wydały głos chmury
i poleciały Twoje strzały.
19 Głos Twego grzmotu wśród terkotu kół*,
pioruny świat rozjaśniły:
poruszyła się i zatrzęsła ziemia.
20 Twoja droga wiodła przez wody,
Twoja ścieżka przez wody rozległe
i nie znać było Twych śladów.
21 Wiodłeś Twój lud jak trzodę
ręką Mojżesza i Aarona.Przypisy

77,1 - Ps 77 Indywidualna lamentacja, przechodząca w hymn (w. 12nn).
77,5 - Tzn. sprowadzasz bezsenność. O niemożności mówienia zob. Ps 39[38],2n.
77,11 - Por. przypis do Ps 74[73],11 Inni tłum.: "To mnie uspokaja, że działanie Najwyższego może się zmienić".
77,14 - Mowa o bożkach pogańskich, pozbawionych wszelkiej mocy.
77,16 - Tj. całego Izraela (por. Ps 81[80],5n).
77,17 - (Ps 77,17-21) - Językiem tradycyjnych teofanii i podań o pradawnej walce żywiołów (por. Iz 51,9n; Ha 3,8nn) opisuje Psalmista zbawczą opiekę Bożą nad wędrującym Izraelem (por. Ps 18[17],8-16; Ps 114[113A],3.5).
77,19 - Por. Ez 3,13; Ez 10,2.6.

Powiązane utwory

Pana ja wzywać będę Mikołaj Gomółka - Ps 77

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze