Ps 78[77],26-29

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 78(77)*
Dzieje narodu szkołą służby Bożej
26 Wzbudził na niebie wicher od wschodu
i mocą swą przywiódł wiatr południowy.
27 * I zesłał na nich mięso, jak kurzawę,
i ptaki skrzydlate, jak morski piasek.
28 Sprawił, że pospadały na ich obóz
dokoła ich namiotów.
29 Jedli więc i nasycili się w pełni,
i zaspokoił ich pożądanie.Przypisy

78,1 - Ps 78 Psalm pouczający w oparciu o refleksję nad historią narodu i zbawczą pomocą Bożą. Styl deuteronomiczny.
78,27 - Por. Wj 16,13nn; Lb 11,31n.

Powiązane utwory

Nakarmiłeś lud Twój, o Panie ks. Joseph Gelineau - Ps 78[77]

Droga do Nieba - 1-głosowy