Ps 82[81],1

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 82(81)*
Los niegodziwych sędziów
1 Psalm. Asafowy.
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:*Przypisy

82,1 - Ps 82 Psalm o charakterze karcącej mowy prorockiej.
82,1 - W wizji prorockiej objawia się Bóg w otoczeniu dworu niebieskiego (Ps 8,6; Ps 29[28],1; Ps 58[57],2; Ps 89[88],6.8), określanego mianem "bogów", "synów Bożych" lub "istot niebieskich". Podobnymi tytułami określeni są dostojnicy i sędziowie (por. przypis do Ps 58[57],2).