Ps 89[88],21

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 89(88)*
Wyniesienie i upadek domu Dawida
21 Znalazłem Dawida, sługę mojego,
namaściłem go świętym olejem moim,Przypisy

89,1 - Ps 89 Psalm złożony z hymnu (2-19), wyroczni dla domu Dawida (20-38) i lamentacji nad upadkiem królestwa Dawidowego.