Ps 98[97],9

KSIĘGA CZWARTA
PSALM 98(97)*
Chwała Bogu, Zbawcy świata!
9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności - ludy*.Przypisy

98,1 - Ps 98 Hymn na cześć Pana-Króla.
98,9 - Niemal dosłowne powtórzenie Ps 96[95],13. Por. Ap 15,3.

Powiązane utwory

Cała ziemio Dawid Kusz - Ps 98

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)