Ps 109,23

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 109(108)*
Biada przewrotnemu nieprzyjacielowi!
23 Niknę jak cień, co się nachyla*,
strząsają mnie jak szarańczę.Przypisy

109,1 - Ps 109 Lamentacja indywidualna z obszernym działem złorzeczeń (6-20), o których zob. przyp. do Ps 54[53],7.
109,23 - Por. Ps 102[101],12.