Ps 126,3

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 126(125)*
O poprawę doli wyzwolonego ludu
3 Wielkodusznie postąpił Pan z nami:
staliśmy się radośni.Przypisy

126,1 - Ps 126 Pieśń pielgrzymów, o różnych elementach literackich (błaganie, zapowiedzi pocieszające).