Ps 128,1-2

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 128(127)*
Szczęście rodzinne bogobojnych
1 Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie*.Przypisy

128,1 - Ps 128 Pieśń pielgrzymów, typu mądrościowego.
128,2 - Por. Ps 112[111],3. Odwrotnie zaś: Ag 1,7-11.