Ps 17,6

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 17(16)*
Błaganie o wyzwolenie od wrogów
6 Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże!
Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.Przypisy

17,1 - Ps 17 Indywidualna lamentacja niewinnie prześladowanego.