Ps 18,20-21

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 18(17)*
Król dzięki czyni za zwycięstwo
20 wyprowadza mnie na miejsce przestronne;
ocala, bo mnie miłuje.

21 Pan nagradza moją sprawiedliwość,
odpłaca mi według czystości rąk moich*.Przypisy

18,1 - Ps 18 Psalm dziękczynny po triumfie nad wrogami, przekazany również z niewielkimi zmianami w 2 Sm 22,2-51. Pochodzenia Dawidowego, ulegał później przeróbkom.
18,21 - Chodzi o czystość w sensie religijno-moralnym, a nie rytualnym (por. w. 22-27).