Ps 22,23

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 22(21)*
Męka Mesjasza i jej owoce
23 Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:Przypisy

22,1 - Ps 22 Indywidualna lamentacja, przechodząca w drugiej części w pieśń dziękczynną o charakterze hymnodycznym. Psalm ten (w. 2) przytaczają Mt 27,46; Mk 15,34 jako słowa Jezusa konającego na krzyżu. Opis męki Psalmisty przypomina pewne motywy z pieśni Sługi Jahwe (Iz 52,13-53,12), jak wiadomo, indywidualne i zbiorowe (naród izraelski cierpiący w niewoli babilońskiej).