Ps 28,7

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 28(27)*
Błaganie i dziękczynienie
7 Pan moją mocą i tarczą!
Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
i pieśnią moją Go sławię.Przypisy

28,1 - Ps 28 Indywidualna lamentacja.