Ps 32,8-9

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 32(31)*
Szczęście płynące z odpuszczenia win
8 «Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;
umocnię moje spojrzenie na tobie.
9 Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł:
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać,
nie zbliżą się inaczej do ciebie»*.
Przypisy

32,1 - Ps 32 Indywidualny psalm dziękczynny o charakterze mądrościowym. Pochodzenie późne. Cyt. W Rz 4,7.
32,9 - Tekst skażony, tłum. przypuszczalne.