Ps 33,20-22

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 33(32)*
Bóg władcą świata
20 Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
21 W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
według ufności pokładanej w Tobie!Przypisy

33,1 - Ps 33 Hymn prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego.