Ps 33,5

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 33(32)*
Bóg władcą świata
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość*:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.Przypisy

33,1 - Ps 33 Hymn prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego.
33,5 - Por. Ps 11[10],7; Ps 37[36],28.