Ps 34,5

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 34(33)*
Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa
5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.Przypisy

34,1 - Ps 34 Indywidualna pieśń dziękczynna o budowie alfabetycznej (brak wiersza dla litery Waw między 6 a 7, wiersz 23 natomiast jest nadliczbowy i powstał później).