Ps 36,6

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 36(35)*
O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności
6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.Przypisy

36,1 - Ps 36 Psalm mądrościowy o motywach indywidualnej lamentacji.