Ps 37,4

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 37(36)*
Los złych i dobrych
4 Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.Przypisy

37,1 - Ps 37 Mądrościowa antologia charakterystycznych przykładów postępowania ludzi sprawiedliwych i grzesznych; budowa alfabetyczna.