Ps 39,13

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 39(38)*
Jęk ciężko utrapionego
13 Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
i wysłuchaj mego wołania;
na moje łzy nie bądź nieczuły,
bo gościem jestem u Ciebie,
przechodniem - jak wszyscy moi przodkowie*.Przypisy

39,1 - Ps 39 Indywidualna lamentacja.
39,13 - Naród Boży jest gościem w Jego dziedzictwie (por. Ps 119[118],19; Kpł 25,23; 1 Krn 29,15; Hbr 11,13).