Ps 50,10-12

KSIĘGA DRUGA
PSALM 50(49)*
O prawdziwej czci Boga
10 bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach,
tysiąc zwierząt na moich górach.
11 Znam całe ptactwo powietrzne,
i do Mnie należy to, co się porusza na polu.
12 Gdybym był głodny, nie musiałbym tobie mówić,
bo mój jest świat i to, co go napełnia.Przypisy

50,1 - Ps 50 Psalm typu prorockiego, pochodzenia późniejszego.