Ps 56,12

KSIĘGA DRUGA
PSALM 56(55)*
Uciśniony ufa Bogu
12 Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?*
Przypisy

56,1 - Ps 56 Indywidualna lamentacja.
56,12 - (Ps 56, 5.12) - Tekst skażony, tłum. przybliżone. Inni tłum.: "Najwyższy" lub "wywyższają się nade mnie".