Ps 78,25

KSIĘGA TRZECIA
PSALM 78(77)*
Dzieje narodu szkołą służby Bożej
25 Człowiek chleb mocarzy* spożywał -
żywności zesłał im do syta.Przypisy

78,1 - Ps 78 Psalm pouczający w oparciu o refleksję nad historią narodu i zbawczą pomocą Bożą. Styl deuteronomiczny.
78,25 - Jako "mocarzy" podają Ps (np. Ps 103[102],20) istoty niebieskie; także Pan jest w Ps 132[131],2.5 (por. Iz 1,24; Iz 49,26) nazwany "mocarzem" (abir).

Powiązane utwory

Nakarmiłeś lud Twój, o Panie ks. Joseph Gelineau - Ps 78[77]

Droga do Nieba - 1-głosowy