Pwt 1,31

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Bunt ludu*
1 31 Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna*, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca.


Przypisy

1,26 - Por. Lb 14.
1,31 - Por. Wj 4,22; Oz 10,4.

Zobacz rozdział