Pwt 10,14

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Obrzezanie serca
10 14 Do Pana, Boga twojego, należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej.


Zobacz rozdział