Pwt 10,16

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Obrzezanie serca
10 16 Dokonajcie więc obrzezania* waszego serca, nie bądźcie nadal [ludem] o twardym karku,


Przypisy

10,16 - Obrzezanie było symbolem posłuszeństwa nakazom Boga. Por. Jr 4,4.

Zobacz rozdział