Pwt 10,17

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Obrzezanie serca
10 17 albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami* i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków*.


Przypisy

10,17 - "Nad bogami": to znaczy potężniejszy niż inni bogowie, co nie znaczy jednak, że inni bogowie mają byt rzeczywisty (por. Pwt 4,35); "podarków" - aluzja do przekupywania sędziów.

Zobacz rozdział