Pwt 10,9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Arka Przymierza, wybór Lewiego
10 9 Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedział do niego Pan, Bóg twój.


Zobacz rozdział