Pwt 11,18

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Zakończenie
11 18 * Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami.


Przypisy

11,18 - Zob. Pwt 6,8n.

Zobacz rozdział