Pwt 12,16.23

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Ofiary
12 16 Tylko od krwi będziesz się wstrzymywał, wylejesz ją jak wodę na ziemię*. 23 Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie, i nie będziesz spożywał życia razem z ciałem.


Przypisy

12,16 - Por. Rdz 9,4; Kpł 17,11-14.

Zobacz rozdział