Pwt 12,19

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Ofiary
12 19 Strzeż się, byś po wszystkie twoje dni na twojej ziemi nie pomijał lewity.


Zobacz rozdział