Pwt 13,10

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Bałwochwalstwo
13 10 Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.


Zobacz rozdział