Pwt 13,8

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Bałwochwalstwo
13 8 jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego -


Zobacz rozdział